“ออกไปหามุมมองใหม่ เปิดใจ และ สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเอง”